ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 19-12-2562 511 ดาวน์โหลดเอกสาร