ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-12-2562 772 ดาวน์โหลดเอกสาร