สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารทำการ รพ.สต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-11-2562 617 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารทำการ  รพ.สต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง