สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการฉุกเฉิน ห้องซัพพลายและหลังคาฝ้าเพดานในอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.น้ำเขียว รพ.สต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-11-2562 671 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการฉุกเฉิน ห้องซัพพลายและหลังคาฝ้าเพดานในอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.น้ำเขียว  รพ.สต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง