ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-11-2562 604 ดาวน์โหลดเอกสาร