ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-11-2562 600 ดาวน์โหลดเอกสาร