ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในสังกัดสสจ.สุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-11-2562 1847