ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยแพทย์ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-11-2562 710 ดาวน์โหลดเอกสาร