สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทาง-ออก รพ.สต.บ้านนาสนวน จำนวน 1 แห่ง อำเภอบัวเชด

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-11-2562 736 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทาง-ออก รพ.สต.บ้านนาสนวน จำนวน 1 แห่ง อำเภอบัวเชด