สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง รพ.พนมดงรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-11-2562 667 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง รพ.พนมดงรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง