ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 05-11-2562 768 ดาวน์โหลดเอกสาร