แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลสารสนเทศ ระดับสูง(CIO)ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 31-10-2562 1030 ดาวน์โหลดเอกสาร