ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-10-2562 656 ดาวน์โหลดเอกสาร