สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-10-2562 755 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง