ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 22-10-2562 2650 ดาวน์โหลดเอกสาร