สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านหนองคันนา รพ.สต.จีีกแดก อำเภอพนมดงรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-10-2562 699 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านหนองคันนา รพ.สต.จีีกแดก อำเภอพนมดงรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง