สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ด่าน อำเภอกาบเชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-10-2562 567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ด่าน อำเภอกาบเชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง