สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าต่างและรั้วภายในอาคาร จำนวน 3 แห่ง รพ.สต.ณรงค์ รพ.สต.ตรวจ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอ.ศรีณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-10-2562 793 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าต่างและรั้วภายในอาคาร จำนวน 3 แห่ง  รพ.สต.ณรงค์  รพ.สต.ตรวจ  รพ.สต.ศรีสุข   อำเภอ.ศรีณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง