สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สตหนองใหญ่ รพ.สต.สมุด อำเภอปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-10-2562 856 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สตหนองใหญ่  รพ.สต.สมุด  อำเภอปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง