สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.หนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-10-2562 852 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.หนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง