สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ตะเคียน อำเภอกาบเชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-10-2562 733 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.ตะเคียน อำเภอกาบเชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง