สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 695 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง