สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.แนงมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 806 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.แนงมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง