สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.บ้านนาสนวน อำเภอ.บัวเชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 783 ดาวน์โหลดเอกสาร

จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง  รพ.สต.บ้านนาสนวน  อำเภอ.บัวเชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง  รพ.สต.บ้านนาสนวน  อำเภอ.บัวเชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง