สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.เบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 714 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารทำการ จำนวน 1 แห่ง รพ.สต.เบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง