ประกาศคณะคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 03-10-2562 920 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานที่ สสจ.สุรินทร์ ในวันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์