สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านดอนแรด รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 769 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารทำการ จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านดอนแรด รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง