สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังอาคารทำการ รพ.สต จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านผำ รพ.สต.บ้านซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 729 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังอาคารทำการ รพ.สต จำนวน 2 แห่ง รพ.สต.บ้านผำ  รพ.สต.บ้านซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง