สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง รพ.สตเกาะแก้ว รพ.สต.เสม็จ อำเภอ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-10-2562 909 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารทำการ รพ.สต.  จำนวน 2 แห่ง รพ.สตเกาะแก้ว รพ.สต.เสม็จ  อำเภอ.สำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง