สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังคา รพ.สต.กระออม รพ.สต.หมื่นสี รพ.สต.บ้านกะเลา อำเภอ.สำโรงทาบ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-10-2562 757 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังคา รพ.สต.กระออม รพ.สต.หมื่นสี รพ.สต.บ้านกะเลา อำเภอ.สำโรงทาบ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง