สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาค่าซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สตหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-10-2562 744 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาค่าซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สตหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง