แจ้งให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-09-2562 1681 ดาวน์โหลดเอกสาร