รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-09-2562 1388 ดาวน์โหลดเอกสาร