สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.ในอำเภอสังขะ จำนวน 4 แห่ง รพ.สตดม รพ.สต.พระแก้ว รพ.สต.บ้านชบ รพ.สต.เทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-09-2562 829 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.ในอำเภอสังขะ จำนวน 4 แห่ง รพ.สตดม รพ.สต.พระแก้ว รพ.สต.บ้านชบ รพ.สต.เทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง