สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 เครื่อง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-09-2562 803

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 เครื่อง