สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-09-2562 789

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน 1 เครื่อง  รพ.ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง