ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต Leased Line Internet และพื้นที่วาง Sever แบบรายเดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ ระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-09-2562 840 ดาวน์โหลดเอกสาร