สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-09-2562 527 ดาวน์โหลดเอกสาร