ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดและนักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-09-2562 1012 ดาวน์โหลดเอกสาร