สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังคาอาคารทำการ รพสต.เขวาสินรินทร์ รพ.สต.ตากูก รพ.สต.ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-09-2562 826 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วและหลังคาอาคารทำการ รพสต.เขวาสินรินทร์ รพ.สต.ตากูก รพ.สต.ปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง