ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 10-09-2562 1149 ดาวน์โหลดเอกสาร