ขอให้แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำที่จะเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต กสจ.ที่จะเกษียณอายุราชการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 27-08-2562 804 ดาวน์โหลดเอกสาร