สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สต บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูมและ รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-08-2562 803 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สต บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูมและ รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง