สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ความเร็วปั่นสูงสุด 13,300 rpm รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-08-2562 820

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ความเร็วปั่นสูงสุด 13,300 rpm รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง