สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รพ.สต.บึง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-08-2562 803 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รพ.สต.บึง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง