ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต และ ธุรการ ระดับอาวุโส

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-08-2562 735 ดาวน์โหลดเอกสาร