ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-08-2562 1702 ดาวน์โหลดเอกสาร