สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สต.บ้านม่วง อำเภอจอมพระ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-08-2562 701 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ รพ.สต.บ้านม่วง อำเภอจอมพระ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง