ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 01-08-2562 1622 ดาวน์โหลดเอกสาร