สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสม่า รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-07-2562 572 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสม่า รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง